امروز: سه شنبه 28 خرداد 1398
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
رئيس سازمان اداري واستخدامي کشورمطرح کرد:
صدورمجوزاستخدام 11هزار و پانصد نفربراي وزارت بهداشت
1396/08/10
  بزرگنمایی:

رئيس سازمان اداري واستخدامي کشورازمجوزاستخدام براي11 هزاروپانصد نفردروزارت بهداشت ودرمان با برگزاري آزمون خبرداد.به گزارش فارس، جمشيد انصاري گفت: اينکه نيروي موجود هردستگاهي براي انجام وظايف ومأموريت‌هاي آن دستگاه کافي است يا خير، جاي بحث وگفتگودارد، زيرا زماني که گفته مي‌شود نيروي انساني دولت مازاد است، اين نيروي اضافي دراداره‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد.وي تاکيد کرد: اگربنا باشد هردستگاه اجرايي بگويد کمبود نيروي انساني دارد، بايد به طورکلي درهمه دستگاه‌ها اين کمبود وجود داشته‌باشد، دربدنه دولت کمبود نيروي انساني وجود ندارد؛ اما درخصوص وزارت بهداشت براي تخت‌هاي بيمارستاني جديد دراورژانس وبخش‌هاي درماني ويژه نظير سي‌سي‌يو و آي‌سي‌يو که نزديک به26 هزارتخت مي‌شود؛ 11 هزاروپانصد مجوز استخدام براي اين وزارت خانه ابلاغ شده است.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.