امروز: سه شنبه 28 خرداد 1398
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
معاون پرستاري وزارت بهداشت عنوان کرد:
نيازکشوربه150 هزارپرستارجديد
1396/08/10
  بزرگنمایی:

معاون پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به استاندارد نبودن ميزان نيروي پرستاري درمراکزدرماني کشورگفت: براي رسيدن به سطح استاندارد نيروي پرستاري دربيمارستانها و مراکزدرماني، به
150 هزارپرستارديگرنيازداريم.مريم حضرتي درگفتگوبا ايسنا، با تاکيد براينکه عدالت در پرداخت به کادرپرستاري بيمارستانها موضوعي به حق است، اظهار کرد: ما به دنبال ايجاد عدالت درپرداختي‌ها هستيم، اما محدوديت‌ها ومشکلات سيستم بايد حل شود تا بتوانيم آن را اجرا کنيم. درحال حاضربه طورمتوسط 9ماه درپرداخت کارانه پرستاران تاخيرايجاد شده است.وي افزود: ما دررابطه با مطالبات پرستاران با سازمان نظام پرستاري هماهنگ هستيم تا راه‌حلي منطقي ونه جنجالي براي حل اين مشکل پيدا کنيم. بدنه دولت و وزيربهداشت نيزنگرش مثبتي نسبت به حل مشکلات پرستاري دارند.معاون پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به کمبود نيروي پرستاري در مراکز درماني و فشار کاري زياد آنها تصريح کرد: ما بايد استاندارد حضور نيروي پرستاري متخصص را دربيمارستان‌ها به 1.8 به ازاي هر تخت افزايش دهيم. در حال حاضر اين نسبت حدود 0/8 است. براي رسيدن به استاندارد حضور نيروي پرستار در مراکز درماني به 150 هزارنيروي پرستار نياز داريم.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.